Er det nok med ett strøk maling?

Vil du slippe å male på nytt om kort tid holder det ikke med bare ett strøk. For at malingen skal tåle sol, vær og vind og ha maksimal holdbarhet må du male to strøk.

Les bak på spannet

To strøk er nødvendig, og minst like viktig er tykkelsen på strøkene du tar. På spannet du kjøper står det hvor mange kvadratmeter du skal få ut av hver liter med maling.

Normalt dekker malingen ca. 8m2 pr liter, altså ca 80m2 på et 10liter spann, og gjelder for ett strøk.
Har du for eksempel en vegg som er 40m2, skal du bruke i gjennomsnitt halve spannet pr strøk.

Få på nok maling på høvla flater

Det er vanskelig å legge nok maling på høvlede flater på liggende og stående kledning. Jordans utvendige malerull hjelper med å få på nok maling. I tillegg bidrar den til raskere og jevnere påføring.

Vasking er viktig for vedheft

Det er viktig at underlaget rent, fast og tørt. Husk at alle flater må vaskes før påføring av maling. Løs, gammel maling må skrapes vekk.